1605684597.png

აგრო სოლუშენსი

აგრო სოლუშენსი - საკონსულტაციო და მენეჯმენტ კომპანია სოფლის მეურნეობის სფეროში, რომელიც პროფესიონალურ დახმარებას უწევს არსებულ ბიზნესს და სტარტაპებს, რათა სწორად დაგეგმონ და წარმართონ თავიანთი აგრო ბიზნესი.

კომპანია დიდ კონტრიბუციას აკეთებს ფერმერებისთვის და აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ეხმარება ბენეფიციარებს მოიპოვონ საჭირო ფინანსური რესურსი, როგორც ადგილობრივი საფინანსო ინსტიტუტებიდან ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან.

აგრო სოლუშენსი გეგმავს და წარმართავს წარმოების სრულ პროცესს, ატარებს პრევენციულ ღონისძიებებს და აზღვევს რისკებს. კომპანია ახდენს ბენეფიციარის ადამიანური რესურსების დატრენინგებას და მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვას.

აგრო სოლუშენსი სამ ძირითად მიმართულებას აერთიანებს: კონსალტინგი, მენეჯმენტი და პარტნიორობა.

კონსალტინგი

•   მდგრადი ბიზნეს იდეების გენერირება და განვითარება
•   ბიზნეს გეგმების მომზადება და შესაძლებლობების კვლევა
•   ფინანსური ანალიზების და კონსულტაციების გაწევა ფერმერებისა და ბიზნესებისათვის
•   აგროტექნოლოგიური რუკების მომზადება
•   წარმოების ტექნოლოგიის დეტალური აღწერა
•   რისკების შეფასება და რეკომენდაციების უზრუნველყოფა
•   ბაზრის კვლევა
•   ექსპერტების საველე კონსულტაციები
•   ნიადაგის მომზადება, მიწის ნაკვეთის დაგეგმვა და დამუშავება
•   აგრო ბიზნესში არსებული უძრავი ქონების შეფასება
•   კომპანიებისთვის ტრენინგების ორგანიზება
 

მენეჯმენტი


•   “Turn Key” პროექტები
•   მრავალწლიანი ბაღების გაშენება
•   ოპერაციების ზედამხედველობა და მართვა
•   ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა
•   პროდუქციის ექსპორტის ორგანიზება
•   პროდუქციის ბრენდინგი, რებრენდინგი და პოზიციონირება

პარტნიორობა

•   ინვესტორების მხარდაჭერა
•   ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაში დახმარება
•   ურთიერთობა საინვესტიციო ფონდებთან
•   სახელმწიფოს პროექტებში მონაწილეობის მხარდაჭერა
•   საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში მხარდაჭერა 

სერვისები

აგრო სოლუშენსის მიზანია დაინტერესებული პირებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში დახმარება. ჩვენი სერვისები ორიენტირებულია, რისკების და საფრთხეების გათვალისწინებით, სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თითოეული მათგანი ემსახურება წარმოების ტექნოლოგიაში და მართვაში თანამედროვე მიდგომების შეტანას და ბიზნესის რენტაბელურობის გაზრდას.

ვრცლად
ჩვენი კომპანიები
პროექტები
620 ჰექტარი
1613152503.png
აგრო სოლუშენსი

მეხორცული საქონლის ფერმა

მდებარეობა: დმანისი

მეხორცული საქონლის ფერმა

AS ჯგუფში შემავალი კომპანიების მიერ წარმატებით განხორციელდა დმანისში 620 ჰექტარზე, მეხორცული საქონლის ფერმის პროექტი. 

პროექტის განხორციელების ეტაპზე AS ჯგუფი ჩართული იყო რამდენიმე მიმართულებით:

 • აგრონომის და ზოოტექნიკოსების კონსულტაციის გათვალისწინებით  შეირჩა და შეფასდა მიწის ფართობის პოტენციალი მეცხოველეობის საკვები ბაზისთვის
 • მომზადდა მთლიანი ფართობის დეტალური რუკა და გამოიყო სექტორები (საძოვარი, სახნავ-სათესი, ადმინისტრაციული)
 • მომზადდა აგრო ტექტნოლოგიური რუკები, საკვები ბაზის საწარმოებლად
 • მოხდა ფერმის შენობების და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება
 • პროექტის ფარგლებში უცხოელ ექსპერტებთან ერთად მოხდა ფერმისთვის საჭირო აღჭურვილობის შერჩევა
 • რაიონის რამდენიმე სოფელში,  უცხოელ ექპსერტებთან ერთად ჩატარდა არსებული საქონლის ჯიშთა კვლევა. კვლევის საგანი იყო არსებული მეხორცული ჯიშების ადაპტირების საკითხი დმანისის კლიმატურა პირობებთან, ძირითადი დაავადებები და საკვები რაციონი
 • ჩატარებულ კვლევაზე დაფუძნებით და არსებული ბუნებრივ-კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინებით შერჩეულ იქნა ოპტიმალური ჯიშები
 • განისაზღვა წარმოების კალენდრული ფაზები.

1000 ჰექტარი
1613152503.png
აგრო სოლუშენსი

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

მდებარეობა: ბოდბე

ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

პროექტისთვის შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
 • საჭირო რეგიონის განსაზღვრა
 • ნაკვეთის მოძიება
 • ნაკვეთის დაპროექტება
 • ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
 • სარწყავი სისტემის პროექტირება
 • დასარგავი ორმოების ამოღება
 • ლიცენზიების მოპოვება
 • სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება ღია ტიპის რეზერვუარისთვის
 • გაშენება

50 ჰექტარი
1613152503.png
აგრო სოლუშენსი

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

მდებარეობა: დედოფლისწყარო

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

  • მომსახურეობა: GPS წერტილების აღება 
  • მდებარეობა: კახეთი
  • ფართობი: 350 ჰექტარი
  • გაშენებული კულტურა: ნუში
  • პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი


  კომპანიამ უზრუნველყო მცენარეთა გაშენების სქემის მიხედვით  მიწის ფართობის დაგეგმარება, GPS წერტილების აღება და მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნა.

  1613152503.png
  აგრო სოლუშენსი

  მარწყვის სათბურისთვის ერთ წლიანი აგროტექნოლოგიური რუკის მომზადება

  მდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი

  მარწყვის სათბურისთვის ერთ წლიანი აგროტექნოლოგიური რუკის მომზადება

  პროექტისთვის მომზადდა მარწყვის მოვლის ერთ წლიანი აგროტექნიკური რუკა, რომელიც მოიცავდა:

  • დროში გაწერილ ყველა აგრო ღონისძიებას
  • ფერგიტაციის და რწყვის სქემას
  • მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების სქემას
  • პრევნციულ ღონისძიებებს

  მდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი
  სათბურის ფართობი:  2064 კვ.მ 
  კულტურა: მარწყვი
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი.

  ბლოგი

  რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

  ოქტომბერი 28, 2020

  თელავში, რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, სუბსიდიას მიიღებს მხოლოდ ის ღვინის კომპანია, რომელიც 2020 წლის რთველის...

  ვრცლად »

  „დანერგე მომავალი ახალი ნერგების ღირებულებას 100%-ით აუნაზღაურებს

  ნოემბერი 6, 2020

  სტიქიური მოვლენების დროს, არის შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს ბაღები,  მთლიანად უზიანდებათ. ეს არ არის მხოლოდ მოსავლის დაკარგვა. ბოლო სტიქიური მო...

  ვრცლად »

  მეთხილე ფერმერები 50-55 ათას ტონამდე მოსავალს ელოდებიან

  ნოემბერი 6, 2020

  დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავლის აღება დასკვნით ფაზაში შედის. თხილის გადამამუშავებელ საწარმოში უკვე ჩაბარებულია მოსავლის პირველი პარტია, რომელიც...

  ვრცლად »
  მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები