მიმდინარეობს საიტის განახლება
1613152953.png
ჩვენი კომპანიები
ბლოგი

მიწის რეგისტრაცია სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში

ნოემბერი 8, 2020

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამითა და აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა მხოლოდ იმ ფერმერებს აქვთ, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დან...

2020 წლის 20 ნოემბრის მონაცემებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 32,000 ტონამდე აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათი გაიცა

ნოემბერი 20, 2020

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული სუბსიდიით   ფერმერები შეუფერხებლად სარგებლობენ.სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამ...

2020 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 18,000 ჰექტარზე მიწის ფართობი იქნა დაზღვეული

ნოემბერი 20, 2020

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული სუბსიდიით  ფერმერები შეუფერხებლად სარგებლობენ.აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით, გაც...