მიმდინარეობს საიტის განახლება

პროგრამა "დანერგე მომავლის" ფარგლებში “ჭის/ჭაბურღილის მოწყობა” ფინანსდება

ნოემბერი 5, 2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტი "დანერგე მომავალი" ახორციელებს თანადაფინანსებას “ჭის/ჭაბურღილის (მათ შორის სატუმბი სადგურის) მოწყობაზე”.  • პროექტის ფარგლებში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაუფინანსდებათ/აუნაზღაურდებათ ჭის/ჭაბურღილის (მათ შორის სატუმბი სადგურის) მოწყობის ღირებულების არაუმეტეს 50%, მაგრამ არაუმეტეს 15 000 ლარი;
  • სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივების, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებსა და მაღალმთიანი დასახლებების შემთხვევაში დაფინანსდება/ანაზღაურდება - არაუმეტეს 60%, მაგრამ არაუმეტეს 18 000 ლარი;
  • მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელზეც იგეგმება ჭის/ჭაბურღილის მოწყობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 0,5 ჰა-ს.


სააგენტოსა და პოტენციურ ბენეფიციარს შორის ხელშეკრულების გასაფორმებლად პოტენციურმა ბენეფიციარმა უნდა წარადგინოს საჭირო დოკუმენტაცია. ჭის/ჭაბურღილის (მათ შორის სატუმბი სადგურის) მოწყობის ღირებულება დაფინანსდება, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ლიცენზია/ნებართვა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების შესახებ.  


თანადაფინანსება შესაძლებელია განხორციელდეს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქში, შემდეგი თვითმმართველი ქალაქების გარდა: ქ. თბილისი, ქ. რუსთავი, ქ, ქუთაისი, ქ. ბათუმი, ქ. ფოთი.


რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

ოქტომბერი 28, 2020

თელავში, რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, სუბსიდიას მიიღებს მხოლოდ ის ღვინის კომპანია, რომელიც 2020 წლის რთველის განმავლობაში შეისყიდის და გადაა...

კახეთის რეგიონში 2020 წელს 273 ათასი ტონა ყურძენი გადამუშავდა, რაც ბოლო 30 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია

ნოემბერი 5, 2020

რთველი 2020-ის ფარგლებში, კახეთის რეგიონში 273 ათასი ტონა ყურძენი გადამუშავდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 1000 ტონით აღემატებადა ყველაზე მაღალია, ბოლო 30 წლის მონაცემებთან შედარები...