მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგრო სოლუშენს ჯგუფი დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი  გამოცდილი, კვალიფიციური და კომპეტენტური ექსპერტებისგან და პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან, რომლებსაც აქვთ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის და ფინანსების სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 

კომპანიამ შექმნა სხვადასხვა სფეროს ექსპერტთა და პროფესიონალთა ძლიერი კავშირი, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რომელიც ორიენტირებულია აგრო სფეროში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე, თანამედროვე მიდგომების, ტექნოლოგიების, ცოდნის დანერგვაზე, რისკების შემცირებაზე და მომსახურების მაღალ სტანდარტებზე. 

კომპანიის გუნდის წევრებს ასევე აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების, ტრენინგების და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების.

ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი თავიანთი მიმართულებებით ფლობენ სამაგისტრო, სადოქტორო და MBA-ს ხარისხებს და აქვთ მიღებული, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო  განათლება

მენეჯმენტი

ირაკლი ჩიქავა კომერციული დირექტორი
დიანა ბერია აღმასრულებელი დირექტორი
ანი ბარვენაშვილი ა.ა.ი.პ "აგრო სოლუშენსის" ხელმძღვანელი
ნინო ღლონტი მარკეტინგის მენეჯერი
შალვა ბაბაშვილი რეგიონალური წარმომადგენელი
დიკა რუსიტაშვილი გრაფიკული დიზაინერი
ელისო ჭოლაძე მთავარი ბუღალტერი
სალომე შარმაზანაშვილი იურისტი
ია ქართველიშვილი ბუღალტერის ასისტენტი

ექსპერტები

ზვიად ბობოქაშვილი აგრონომი
რატი შავგულიძე ფინანსისტი, მკვლევარი
დავით გურიელი ბიზნესის სპეციალისტი
ვალერიან ამირანაშვილი აგრობიზნესის სპეციალისტი
მერაბ პაპაშვილი აგრონომი
ირმა მდინარაძე აგრონომი
ნანა მიროტაძე აგრონომი
ელვარდ ნოდია აგრონომი
თამარ ფრუიძე სურსათის უვნებლობა
გოჩა დვალი აგროინჟინერი
ნუკრი ნოზაძე აგროინჟინერი
თამთა კაპანაძე ბოტანიკოსი
დავით კაკავა გენდერის სპეციალისტი

საერთაშორისო ექსპერტები

ემრე იუსალ აგრონომი
ბორხა გონსალესი აგროინჟინერი
ჯუნეით ტერკურანი აგროინჟინერი